skip to Main Content
Yhdistys omaishoitajan lähellä ja tukena jo vuodesta 2000

Raahen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu v. 2000 toimimaan omaishoitajien sekä heidän hoidettaviensa aseman ja elämänlaadun parantamiseksi ja tukemiseksi. Toimintamme osa-alueita ovat mm. ohjaus ja neuvonta, koulutus sekä vertais- ja virkistystoiminta. Yhdistyksemme toimintaa ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus, herkkyys, avoimuus sekä kumppanuus.

Toimintamme on suunnattu kaikille Raahen seutukunnassa (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki) asuville omaishoitajille, heidän läheisille sekä heille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt. Yhdistyksemme jäsenyys tai toimintaan osallistuminen ei edellytä sopimusomaishoitajuutta (ns. virallista omaishoitajuutta). Yhdistyksemme on yksi Omaishoitajaliitto ry:n jäsenyhdistyksistä.

Ajankohtainen tieto toiminnastamme löytyy mm. Raahelainen-lehden Seurat-palstalta, yhdistyksen Facebookista sekä tapahtumakalenterista.

Toimintaa tukemassa
Back To Top